Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Osavuositoimintakertomuksen hyväksyminen

PRIDno-2021-3799

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään Porin Nuorisovaltuuston osavuositoimintakertomus 1.1.2021 - 30.6.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Hyväksytään Porin Nuorisovaltuuston osavuositoimintakertomus 1.1.2021 - 30.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin osavuositoimintakertomus.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.