Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 159 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Robert Poussa ja Linda Peltomaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eevi Halminen ja Elsa-Maria Oksanen.