Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 160 Satanuvan hanketyöntekijän vierailu

PRIDno-2021-3799

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Satanuvan uusi hanketyöntekijä Emmi Haapaniemi vierailee kokouksessa ja esittäytyy Nuorisovaltuustolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Satanuvan uusi hanketyöntekijä Emmi Haapaniemi vierailee kokouksessa ja esittäytyy Nuorisovaltuustolle.

Päätös

Satanuvan uusi hanketyöntekijä Emmi Haapaniemi vieraili kokouksessa ja esittäytyi Nuorisovaltuustolle. Keskusteltiin Satanuvasta ja sitä koskevista uudistuksista.