Nuorisovaltuusto, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Satanuvan hanketyöntekijän vierailu

PRIDno-2021-3799

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Satanuvan uusi hanketyöntekijä Emmi Haapaniemi vierailee kokouksessa ja esittäytyy Nuorisovaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Satanuvan uusi hanketyöntekijä Emmi Haapaniemi vierailee kokouksessa ja esittäytyy Nuorisovaltuustolle.

Päätös

Satakuntaliiton hankekoordinaattorin esittely, keskusteltiin Satanuvasta ja sitä koskevista uudistuksista (Satanuvan siirtyminen Satakuntaliiton alaisuuteen).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.