Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Aktiivipäivät

PRIDno-2020-982

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan Aktiivipäivät X:stä ja mahdollisista sinne lähtijöistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan Aktiivipäivät X:stä ja mahdollisista sinne lähtijöistä.

Päätös

Keskusteltiin Aktiivipäivät X:stä ja mahdollisista sinne lähtijöistä.

Kaksi nuorisovaltuutettua ilmaisi halukkuutensa ilmoittautua Aktiivipäivät X:lle.

Päätettiin budjetiksi 200€.