Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Edustaja Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen

PRIDno-2020-980

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Valitaan kaksi (2) edustajaa Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Valitaan kaksi (2) edustajaa Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen.

Päätös

Valittiin Erno Mansikka ja Matti Sjöholm edustajiksi Kansanterveyttä metsästä -hankkeeseen.