Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Eron myöntäminen

PRIDno-2020-979

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Myönnetään ero Helga Molanderille ja Paula Huovinlahdelle. Myönnetään heille myös ero Kansanterveyttä metsästä -hankkeen edustajan tehtävistä sekä kansainvälisyystoimikunnasta. Myönnetään ero Antti Knuuttilalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Myönnetään ero Helga Molanderille ja Paula Huovinlahdelle. Myönnetään heille myös ero Kansanterveyttä metsästä -hankkeen edustajan tehtävistä sekä kansainvälisyystoimikunnasta. Myönnetään ero Antti Knuuttilalle.

Päätös

 

Myönnettiin ero Helga Molanderille ja Paula Huovinlahdelle. Myönnettiin heille myös ero Kansanterveyttä metsästä -hankkeen edustajan tehtävistä sekä kansainvälisyystoimikunnasta. Myönnettiin ero Antti Knuuttilalle.