Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.