Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Maksuton ehkäisy

PRIDno-2020-973

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan maksuttomasta ehkäisystä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään nuorisovaltuuston kanta maksuttomaan ehkäisyyn.

Päätös

Päätettiin keskustella nuorisovaltuuston kannasta maksuttomaan ehkäisyyn ryhmäytymisessä.