Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erik Arnst ja Selina Grönberg.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ella-Mari Halminen ja Erno Mansikka.