Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ryhmäytyminen

PRIDno-2020-977

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan ryhmäytymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Kesksutellaan ryhmäytymisestä.

Päätös

Keskusteltiin ryhmäytymisestä.