Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tapaaminen Anniksella

PRIDno-2020-978

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan tapaamisesta Anniksella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään, milloin nuorisovaltuusto menee Annikselle tutustumaan paikkaan ja tapaamaan työntekijöitä.

Päätös

 

Päätettiin, ettei Porin Nuorisovaltuusto käy erikseen tutustumassa Annikseen. Puheenjohtajisto kirjoittaa kannanoton ja hyväksyttää sen muilla nuorisovaltuutetuilla. Lähetetään valmis kannanotto eteenpäin.