Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vaikuttamisen polku- työryhmän edustajan valinta

PRIDno-2020-976

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Valitaan edustaja ja varaedustaja vaikuttamisen polku -työryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Valitaan edustaja ja varaedustaja vaikuttamisen polku -työryhmään.

Päätös

Valittiin Katarina Roivainen edustajaksi ja Matti Sjöholm varaedustajaksi vaikuttamisen polku -työryhmään.