Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Eron myöntäminen

PRIDno-2020-4594

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutettu Topias Salminen on anonut eroa nuorisovaltuustosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Myönnetään Topias Salmiselle ero nuorisovaltuustosta.

Päätös

 

Myönnettiin nuorisovaltuutettu Topias Salmiselle ero Porin Nuorisovaltuustosta.