Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.