Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Lausunto Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille -valtuustoaloitteeseen

PRIDno-2020-4600

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt  kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien urheilupaikkojen käytön maksuttomuutta alle 18-vuotiaille. Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 päättänyt pyytää asiasta lausunnon sivistyslautakunnalta.  Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.5.2020. 

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta valtuustoaloitteeseen sekä lausunnon mahdollisesta antamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta valtuustoaloitteeseen sekä lausunnon mahdollisesta antamisesta.

Päätös

Keskusteltiin valtuustoaloitteesta. Kirjoitetaan lausunto aloitteen puolesta. Nuorisovaltuusto tiedostaa kaupungin heikon taloudellisen tilanteen, mutta kokee nuoriin ja terveyteen panostamisen tulevaisuuteen panostamisena.

Nuorisopassi on saatavana vain 5.-9. luokkalaisille, mutta myös vanhemmilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus ylläpitää terveellisiä elämäntapoja perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Ulvilassa uimahalli Kaskelotti on hyppytuntien aikana (klo 9-14) maksuttomasti käytössä. Koska rahaa ei saada riittämään kaikkeen, voisi Porissakin miettiä jotain vastaavaa toimintamallia.