Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Porvoon aktiivipäivät ABC+HC

PRIDno-2020-4599

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuva ry järjestää Aktiivipäivät ABC+HC Porvoossa 9.-11.10.2020. Keskustellaan Aktiivipäivistä ja sinne lähtijöistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan Aktiivipäivistä ja sinne lähtijöistä.

Päätös

 

Keskusteltiin Aktiivipäivistä ja sinne lähtijöistä. Epävarman lähtijämäärän nojalla myönnettiin budjetiksi 1 000€.