Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 174 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Rantanen ja Robert Poussa.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Rantanen ja Elsa-Maria Oksanen.