Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Rantanen ja Robert Poussa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Rantanen ja Elsa-Maria Oksanen.