Nuorisovaltuusto, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Vaikuttamistoimielimien uudistukset

PRIDno-2020-4587

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki yhtenäistää kaikkien vaikuttamistoimielimiensä käytäntöjä sekä uudistaa avustuskäytäntöjä. Tiina Toivonen esitteli 13.8.2020 nuorisovaltuuston kokouksessa vaikuttamistoimielimien talousarvioita ja avustusuudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta uudistuksiin.

Päätös

 

Keskusteltiin nuorisovaltuuston kannasta uudistuksiin. Viime kokouksessa Tiina Toivoselle kerrottiin nuorisovaltuuston mielipiteistä, joiden perusteella hän lupasi miettiä pohjaesitystä uudelleen.

Nuorisovaltuusto vastustaa vahvasti budjetin pienentämistä 15 000 eurosta 10 000 euroon. Perusteina on esimerkiksi seuraavat: nuorisovaltuutetuille ei makseta kokouspalkkioita, nuorisovaltuusto ei jaa avustuksia ja käyttää rahansa porilaisten lasten sekä nuorten hyväksi.