Nuorisovaltuusto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Nuorisovaltuuston talousarvio 2020

PRIDno-2019-5593

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään torstaina 12.12.2019. Tuolloin päätetään tulevan vuoden 2020 luottamushenkilöistä sekä tärkeistä asiakirjoista. Käydään asiakirjoja alustavasti läpi kokouksessa 28.11.2019, jolloin nuorisovaltuutetut voivat esittää muutosehdotuksia jo tuolloin. Näin saadaan järjestäytymiskokouksen kulkua sujuvammaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Käsitellään vuoden 2020 talousarvio (katso liitteet).

Päätös

Käsiteltiin vuoden 2020 talousarvio (katso liitteet). 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.