Nuorisovaltuusto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Pikkujoulujen lisäbudjetti (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Tällä hetkellä budjetti pikkujouluissa on 20€/hlö.

Ehdotus

Korotetaan henkilökohtaista budjettia 10 eurolla, eli päätetään 200 euron lisäbudjetista.

Päätös

Korotettiin henkilökohtaista budjettia 10 eurolla, eli päätettiin 200 euron lisäbudjetista.