Nuorisovaltuusto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Robert Poussa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sjöholm ja Johanna Laine.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.