Nuorisovaltuusto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma 2020

PRIDno-2019-5711

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään torstaina 12.12.2019. Tuolloin päätetään tulevan vuoden 2020 luottamushenkilöistä sekä tärkeistä asiakirjoista. Käydään asiakirjoja alustavasti läpi kokouksessa 28.11.2019, jolloin nuorisovaltuutetut voivat esittää muutosehdotuksia jo tuolloin. Näin saadaan järjestäytymiskokouksen kulkua sujuvammaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään vuoden 2020 tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma (katso liite).

Päätös

Käsiteltiin vuoden 2020 tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma (katso liite). 

Päätettiin lisätä asiakirjaan kohtia osallisuuseminaarin ideoista. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.