Nuorisovaltuusto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Tiedotuskertomus 2019

PRIDno-2019-5674

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään torstaina 12.12.2019. Tuolloin päätetään tulevan vuoden 2020 luottamushenkilöistä sekä tärkeistä asiakirjoista. Käydään asiakirjoja alustavasti läpi kokouksessa 28.11.2019, jolloin nuorisovaltuutetut voivat esittää muutosehdotuksia jo tuolloin. Näin saadaan järjestäytymiskokouksen kulkua sujuvammaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi
  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään vuoden 2019 tiedotuskertomus (katso liite).

Päätös

Käsiteltiin vuoden 2019 tiedotuskertomus (katso liite). 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.