Nuorisovaltuusto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Toimintakertomus 2019

PRIDno-2019-5712

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään torstaina 12.12.2019. Tuolloin päätetään tulevan vuoden 2020 luottamushenkilöistä sekä tärkeistä asiakirjoista. Käydään asiakirjoja alustavasti läpi kokouksessa 28.11.2019, jolloin nuorisovaltuutetut voivat esittää muutosehdotuksia jo tuolloin. Näin saadaan järjestäytymiskokouksen kulkua sujuvammaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus (katso liite).

HUOM! Järjestäytymiskokouksessa hyväksytään osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.-13.12.2019. Lopullinen toimintakertomus kuluneelta vuodelta hyväksytään vasta vuoden 2020 alussa.

Päätös

Käsiteltiin vuoden 2019 toimintakertomus (katso liite).

Tehdään joitakin muutoksia ennen järjestäytymiskokousta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.