Nuorisovaltuusto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Nuorisovaltuuston alustava kanta kahdeksan kouluaamuista luopumisen selvittämiseksi Porissa

PRIDno-2019-1695

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto lähetti kaupunginhallituksen valmisteltavaksi valtuustoaloitteen kahdeksan kouluaamuista luopumisen selvittämiseksi Porissa. Muodostetaan alustava kanta asiaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto muodostaa alustavan kannan kahdeksan kouluaamuista luopumisen selvittämiseen Porissa.

Päätös

Keskusteltiin Nuorisovaltuuston alustavasta kannasta aloitteeseen.

Nuorisovaltuusto on yksimielisesti sen kannalla, että toisella asteella ei tulisi luopua kahdeksan kouluaamuista.

 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Eino Lähteenmäki ja Lauri Suojanen.

Nuorisovaltuusto päätti äänin 11-3 olla sen kannalla, että kahdeksan kouluaamuista ei tulisi luopua myöskään yläkouluissa.

 

Nuorisovaltuuston lausuntoa aiheesta kirjoittavat puheenjohtajisto ja Lauri Suojanen.