Nuorisovaltuusto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Nuorten talo -työryhmän tilanne

PRIDno-2019-1637

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorten talo -työryhmän edustajat ja Nuorisovaltuuston puheenjohtaja olivat haastateltavina Porilaine-lehteen. Haastattelun aikana kävi ilmi, että Nuorten talo -ohjaamon avaamisessa tulee mahdollisesti kiire, koska kaupungin talousarviossa ei ole vielä mitään merkintää nuorisotalon korjaamisesta (lukuun ottamatta kattoa). Hankkeen työryhmä on kokoontunut vain kahdesti, eikä konkreettisia suunnitelmia ole tarpeeksi tai ainakaan niistä ei ole tiedotettu työryhmän jäsenille.

Olisi erittäin tärkeää, että hanke edistyisi vauhdilla, jotta vuosi sitten Porin keskustassa aloittaneen Ohjaamon toiminta ei päättyisi hankerahan loppuessa kesällä 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi
  • Silja Nikkanen, silja.nikkanen@pori.fi
  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto pohtii, mitä voisi tehdä edistääkseen hanketta.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti ottaa yhteyttä sivistystoimialajohtaja Esa Kohtamäkeen.