Nuorisovaltuusto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Selina Grönberg ja Juuso Jaakonsaari (varalla Emma Jönkkäri).

Päätös

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Eino Lähteenmäki ja Lauri Suojanen.