Nuorisovaltuusto, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.