Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 130 Kannanotto Rauman nuorisovaltuuston kaupunginvaltuustopaikkaan

PRIDno-2020-2818

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Rauman Nuorisovaltuustolla ei ole paikkaa Rauman kaupunginvaltuustossa tai lautakunnissa. Keskustellaan Porin Nuorisovaltuuston kannanotosta Rauman Nuorisovaltuuston kaupunginvaltuustopaikkaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan Rauman Nuorisovaltuuston kaupunginvaltuustopaikasta.

Päätös

Keskusteltiin Rauman Nuorisovaltuuston kaupunginvaltuustopaikasta. Puheenjohtajisto kirjoittaa asiasta kannanoton.