Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 128 Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta lukioiden yhdistymiseen

PRIDno-2020-3257

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta lukioiden yhdistymiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan nuorisovaltuuston kannasta lukioiden yhdistymiseen.

Päätös

Keskusteltiin nuorisovaltuuston kannasta lukioiden yhdistymiseen.

Päätettiin, että puheenjohtajisto kirjoittaa uuden kannanoton aiempien ja kokouksessa esiin nousseiden mielipiteiden pohjalta. Kannanotto voidaan hyväksyä tarpeen vaatiessa Nuorisovaltuuston WhatAppissa yksinkertaisella enemmistöllä asian kiirellisyyden takia.

Päätettiin, että Porin Nuorisovaltuusto on lukioiden yhdistämisen kannalla, jos se on taloudellisin perustein välttämätöntä. Porin Nuorisovaltuusto vaatii, että nuorisovaltuusto ja muut nuoret otetaan asian käsittelyn kaikissa vaiheissa huomioon.