Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 129 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

Puheenjohtaja on yhteydessä Miika Pennaseen (projektipäällikkönä ja rakennuttajana Vähärauman koulun ja Pohjois-Porin monitoimitalon hankkeissa).

Päätettiin alustavasti siirtää ajankohdan 11.6.2020 kokous ajankohtaan 10.6.2020 klo 13:00.

Päätettiin keskustella seuraavassa kokouksessa kaupungin säästö- ja leikkausasioista.