Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 127 Nuorisovaltuuston kesäpiknik

PRIDno-2020-2817

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Suunnitellaan nuorisovaltuuston kesäpiknikkiä. Keskustellaan ajankohdasta ja paikasta. Ehdotetaan budjetiksi 50€ (tarjoilut).

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Suunnitellaan nuorisovaltuuston kesäpikinikkä. Keskustellaan ajankohdasta ja paikasta. Hyväksytään 50€ budjetti.

Päätös

Suunniteltiin nuorisovaltuuston kesäpikinikkä. Keskusteltiin ajankohdasta ja paikasta. Päätettiin asettaa budjetiksi 100€. Päätettiin ajankohdaksi 14.6.2020 klo 14:00 ja paikaksi Kirjurinluoto.