Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 125 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Ehdotus

Esittelijä

  • Ville Rummukainen, ville.rummukainen@pori.fi
  • Sofia Rantanen, sofia.rantanen@pori.fi
  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi
  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi
  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi
  • Matti Sjöholm, matti.sjoholm@pori.fi
  • Erno Mansikka, erno.mansikka@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätös

Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät toimikuntien tilanteet.