Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rasmus Lindfors ja Erno Mansikka.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erno Mansikka ja Anni Halminen.