Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 132 Tiedotustiimin budjetti (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Ville Rummukainen, ville.rummukainen@pori.fi

Perustelut

Ehdotetaan tiedotustiimin kesäkilpailun budjetiksi 50€.

Ehdotus

Päätetään tiedotustiimin kesäkilpailun budjetiksi 50€.

Päätös

Päätettiin tiedotustiimin kesäkilpailun budjetiksi 50€.