Nuorisovaltuusto, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 133 Uuden jäsenen liittäminen (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Ville Rummukainen, ville.rummukainen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi voi liittyä 13-20-vuotias Porissa asuva ja/ tai opiskeleva nuori. Nuoren tulee käydä kahdessa nuorisovaltuuston kokouksessa ennen jäseneksi liittämistä.

Ehdotus

Liitetään Lassi Kankaanpää Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi.

Päätös

Liitettiin Lassi Kankaanpää Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi.