Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Järjestäytymiskokous

PRIDno-2020-5714

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan järjestäytymiskokouksen ajankohdasta ja päätetään paikka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään järjestäytymiskokouksen paikka ja aika.

Päätös

Päätettiin järjestäytymiskokouksen ajaksi 10.12.2020 klo 17:00 ja paikaksi Itätuulen koulu ensisijaisesti tai toissijaisesti Kaarisillan koulu. Sovittiin, että Katarina Roivainen kilpailuttaa Porin nuorisovaltuuston puolesta Porin alueen pitopalvelut. Lisäksi päätettiin kysyä Lauri Suojasta järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaksi.

Päätettiin järjestäytymiskokouksen budjetiksi 500€.