Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Kannanotto nuorisovaltuuston budjetin leikkaukseen

PRIDno-2020-5715

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Luetaan kannanotto  nuorisovaltuuston budjetin leikkaukseen ja keskustellaan mahdollisista muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Hyväksytään kannanotto.

Päätös

Hyväksyttiin kannanotto.