Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.