Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Liittokokous

PRIDno-2020-5687

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuva ry järjestää liittokokouksen 20.-22.11.2020 etätoteutuksena. Keskustellaan etäpisteen järjestämisestä ja selvitetään osallistujat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Järjestetään etäpiste liittokokoukselle 20.-22.11.2020.

Päätös

Päätettiin järjestää etäpiste liittokokoukselle 20.-22.11.2020. Päätettiin kysyä Annikselta mahdollisuutta järjestää etäpiste heidän tiloissaan.

Sovittiin budjetin suuruudeksi 200€.