Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.