Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Nuorisovaltuuston myöntämät stipendit (lisäpykälä)

Perustelut

Keskustellaan Porin nuorisovaltuuston tulevista stipendeistä.

Ehdotus

Keskustellaan Porin nuorisovaltuuston tulevista stipendeistä.

Päätös

Keskusteltiin Porin nuorisovaltuuston tulevista stipendeistä.

Päätettiin stipendeille budjetiksi 1000€. Stipendien valintakriteerit ovat samat kuin viime vuonna.