Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Ehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.