Nuorisovaltuusto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erik Arnst ja Mea Vähä-Jaakkola.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elsa-Maria Oksanen ja Anni Halminen.