Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Eron myöntäminen nuorisovaltuutetulle

PRIDno-2019-4612

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutettu Aleksi Halmela on anonut eroa Nuorisovaltuustosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Myönnetään ero Aleksi Halmelalle.

Päätös

Myönnettiin ero Aleksi Halmelalle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.