Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Nuoriso- ja kaupunginvaltuuston tapaaminen 29.10.

PRIDno-2019-4745

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuoriso- ja kaupunginvaltuuston tapaaminen järjestetään tiistaina 29.10.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan tapaamisen sisällöstä, tarjoiluista yms. tarpeellisesta. Kaupunginhallitus on luvannut hoitaa tapahtuman kulut.

Päätös

Keskusteltiin tapaamisen sisällöstä, tarjoiluista yms. tarpeellisesta. Kaupunginhallitus on luvannut hoitaa tapahtuman kulut. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.