Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Nuorisovaltuuston jakamat stipendit

PRIDno-2019-4748

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan stipendien saajien kriteereistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään stipendien saajien kriteerit (liite).

Päätös

Päätettiin stipendien saajien kriteerit (liite). 

Puheenjohtaja lähettää sähköpostin rehtoreille. 

Myönnettiin stipendejä varten 1000€ budjetti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.