Nuorisovaltuusto, kokous 3.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Nuorisovaltuuston logo

PRIDno-2019-4747

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on saanut vastauksen kaupungin viestinnältä koskien logoasiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan Nuorisovaltuuston logosta.

Päätös

Keskusteltiin Nuorisovaltuuston logosta.

Päätettiin käyttää kaupungin tekemää logoa. 

Keskustellaan tilattavista tuotteista seuraavassa kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.